Povijest turizma u Ližnjanu

Turizam u Istri se spominje još u doba rimske vladavine, što dokazuje i sagrađen Vespazijanov amfiteatar u Puli, koji je brojao i još uvijek broji preko 20 000 slobodnih mjesta i koji je služio za zabavu mještanima i posjetiteljima. Sam položaj Istre otkriva puno o utjecaju na razvoj turizma ; geografska pozicija koja je u blizini kopnenih i pomorskih putova središnje Europe je bila pozitivna strana uznapredovalog turizma. U počecima 19. stoljeća buja kako kulturni, tako i izletnički turizam, što dokazuju zapisi o prvom parobrodu koji je prevozio posjetitelje iz Trsta u Pulu i okolicu.

Iako su prve turističke destinacije bile siromašne količinom smještajnih objekata i njihovom kvalitetom, s vremenom se cijela Istra, zajedno s Pulom, Rovinjom, Medulinom, Ližnjanom i okolicom, počela obogaćivati hotelima, apartmanima i kućama za odmor. S vremenom su se proširile i vrste turizma na ovom području.

Uskoro se sa sve većim brojem posjetitelja povećavalo i hotelijerstvo, pa su se počeli graditi i kvalitetniji oblici smještaja poput luksuznih hotela i prenoćišta.

tourism in LižnjanuModerni turizam je počeo obuhvaćati i posjećivanje arheoloških nalazišta na području cijelog poluotoka. Iako je Ližnjan podosta mala općina s par naselja koja ga tvore u odnosu na gradove poput Pule i Medulina, nije ništa manje bogat povijesnim znamenitostima koje privlače mnoge turiste. S time je počelo rasti i zanimanje turista za ovaj jugoistočni dio Istre. S velikim brojem ostataka građevina, gradina i bedema starih stotinama godina, sve više posjetitelja se interesira i obilazi neke od važnijih arheoloških nalazišta Ližnjana. Broj apartmana, kampova i hotela se znatno povećava i smještani kapaciteti rastu. Iako je u doba I. i II. svjetskog rata turizam naglo opao u Istri, tijekom 1960.-ih godina turizam ubrzo raste kako se zemlje oporavljaju od posljedica ratova i ponovo dižu društvene standarde.

Tijekom Domovinskog rata turizam stagnira, iako je Istra po tom pitanju ostala netaknuta pa je tako i broj posjetitelja znatno opao. No, nakon rata, kako se država oporavljala, tako se oporavljao i svaki oblik turizma. Cijela Istra, u koju spada i Ližnjan, ponovo vrvi posjetiteljima iz cijelog svijeta koje privlače duge kamenite plaže, sredozemna klima i sveukupna kultura ovog dijela Hrvatske.